Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

懲總退休組

 

 

2017年2月25-26日

 

兩天英德溫泉之旅

 

懲總隊休組行山隊 一行48人參加兩天英德溫泉團