Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

懲總退休行山隊 - 犀牛石

 

 

2018年4月28日

 

 

 

懲總退休組一行四十多人在赤柱著名行山景點「犀牛石」前合照。