Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2015年11月14-15日

 
 
 

 

中山、香港、澳門 三地

公務員團體羽毛球交流友誼賽