Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

201734

 
 
 

 

政府紀律部隊人員總工會 主辦

紀總盃 籃球賽