Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2018年11月6-9

 
 
 

 

福建省懲教機構考察團