Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2019517-22

 
 
 

 

政府紀律部隊人員總工會

西安參訪團