Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

20191029

 
 
 

 

香港懲教人員總工會

第九屆執行委員會就職典禮

 

 
 

 

 

i