Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

政府紀律部隊人員總工會

懲總退休行山隊

 

2014年07月02日  海天堂