Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

懲總退休行山隊

 

 

2016年11月19日  大潭郊野公園

 

 

當日黄昏,應鍚克教執委邀請,参觀鍚克教廟